Služby poskytované autoškolou Lucia

Vlastniť vodičský preukaz je v dnešnej dobe už bežný štandard, ktorý by mal dosiahnuť každý. Naša autoškola Vás naučí nielen základy prevádzky na pozemných komunikáciách, základy techniky a údržby vozidiel, ale aj bezpečne sa pohybovať v cestnej premávke.

Autoškola Lucia ponúka:


• Výcvikové kurzy:
Tieto kurzy sú zamerané na získavanie vodičského oprávnenia skupiny B (osobný automobil). Kurz sa skladá z teoretickej prípravy a praktického výcviku v rozsahu vyučovacích hodín, stanovených učebnými osnovami Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Žiakom sú poskytnuté učebné pomôcky, t. j. učebnice a testy počas trvania kurzu.
Praktická časť sa vykonáva v klimatizovanom motorovom vozidle značky Škoda Fábia.

• Kondičné jazdy:
Sú poskytované tým držiteľom vodičského oprávnenia, ktorí dlhodobejšie za volantom nesedeli a cítia sa za volantom neisto, resp. počet hodín praktického výcviku im nestačil.

• Výhody ponúkané autoškolou Lucia:
- platba aj na splátky bez navýšenia ceny,
- sprostredkovanie kurzov prvej pomoci na Červenom kríži,
- cvičné a kondičné jazdy vykonávane od 7:00 do 19:30 každý deň, podľa dohody aj cez víkendy,
- individuálny prístup podľa požiadaviek,
- pohodovosť a trpezlivosť inštruktorov.